Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZaistnieć w Dolinie Krzemowej - specyfika rynku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Magdalena Zwolińska | 2017-10-09 14:40:39
polska, ict, it, dolina krzemowa, san francisco

W związku ze zbliżającymi się targami IoT World w Santa Clara, podczas których PARP zorganizuje polskie stoisko informacyjno-promocyjne, zapraszamy do lektury informacji nt. rynku amerykańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Doliny Krzemowej.

[fragmenty publikacji pt. "Zaistnieć w Dolinie Krzemowej. Dobre praktyki projektu Polski Most Krzemowy", przygotowanej wspólnie przez Wydział Handlowy Ambasady RP w Waszyngtonie i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Całość dostępna jest na stronie PARP.] 

 

Rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki jest bez wątpienia istotnym rynkiem dla ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorców, zwłaszcza reprezentujących branże wysokich technologii. Wynika to m.in. z wielkości rynku konsumenckiego, w tym obecności nabywców o dużych zasobach finansowych (54 tys. USD to średni roczny dochód amerykańskiego gospodarstwa domowego w 2014 r.), nakładów na badania i rozwój (481 mld USD wydanych w 2014 roku – najwięcej na świecie), liczby zarejestrowanych patentów (159 tys. patentów w 2014 r. - najwięcej na świecie), a w przypadku Doliny Krzemowej również największej koncentracji funduszy venture capital (VC), czyli profesjonalnych inwestorów, którzy poszukują najbardziej obiecujących projektów innowacyjnych. (...)

Wydatki osobiste stanowią prawie 70% PKB Stanów Zjednoczonych i są głównym motorem napędowym amerykańskiej gospodarki. Do wzrostu konsumpcji w dużej mierze przyczyniły się poprawa sytuacji na rynku zatrudnienia oraz niskie ceny paliw. W bardzo szybkim tempie rosły też inwestycje przedsiębiorstw oraz inwestycje na rynku mieszkaniowym. (...)

 

Polsko–amerykańska współpraca handlowa

 

W 2014 roku polski eksport do USA osiągnął wartość 5,17 mld USD (wszystkie dane za US Census Bureau), co było najwyższym wynikiem w historii polsko-amerykańskiej wymiany handlowej. Z kolei wartość amerykańskiego eksportu do Polski wyniosła 3,65 mld USD, więc w porównaniu do roku 2013, polski eksport wzrósł o 5 %, podczas gdy wartość amerykańskiego eksportu do Polski zmniejszyła się o 6 %. W roku 2014, Polska odnotowała dodatni bilans w handlu z USA w wysokości 1,51 mld USD, większy w porównaniu z rokiem 2013 o 33 %.

Najwyższą wartość polski eksport osiągnął w następujących kategoriach towarowych:

 • sprzęt transportowy, w tym silniki samolotowe i ich części: 1,13 mld USD (4 % spadku wartości w porównaniu z 2013 r.),
 • komputery i elektronika: 724,7 mln USD (10 % wzrostu),
 • maszyny nieelektryczne: 583,6 mln USD (15 % wzrostu),
 • sprzęt elektryczny i AGD: 480,4 mln USD (20 % wzrostu),
 • meble: 389,8, mln USD (21 % wzrostu).

 

Inwestycje polskie w USA 

 

W 2014 r. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Waszyngtonie (WPHI) prowadził obserwacje rynku polskich inwestycji w USA, które wskazują, iż ich wartość osiągnęła co najmniej 2.1 mld USD (6.3 mld PLN). Zaangażowanie inwestycyjne polskich podmiotów na rynku USA stale rośnie. WPHI zidentyfikował na terenie USA 54 aktywne podmioty rynkowe - 16 firm więcej w porównaniu z rokiem poprzednim - które można określić, jako „polskie inwestycje w USA”, czyli firmy, których główna siedziba znajduje się na terenie Polski, mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych oraz przynajmniej jednego stałego przedstawiciela lub pracownika w USA.

Spośród dotychczas zidentyfikowanych polskich inwestycji w USA, ponad 30% reprezentuje właśnie sektor IT/ICT. Poza największą z firm - Comarch, która swoją działalność w USA rozpoczęła w roku 2003, są to przedsięwzięcia zrealizowane w okresie ostatnich kilku lat (w 2014 r. swoje biura otworzyły m.in. OORT, Growbots, czy Booke).

Większość polskich inwestycji w USA ma charakter dystrybucyjno-marketingowy. Firmy rzadko przenoszą do USA swoje procesy produkcyjne. Wg szacunków WPHI, zatrudniają one w tej chwili ponad 10 tysięcy amerykańskich pracowników. Analiza poszczególnych przypadków wskazuje, że tworzenie nowych miejsc pracy przez polskie firmy w USA prowadzi do powstawania miejsc pracy również w Polsce. Dobrym przykładem jest tu firma INGLOT, która dzięki inwestycjom w nowe punkty sprzedaży w Stanach Zjednoczonych zwiększa swoje potrzeby produkcyjne w Polsce, a tym samym zwiększa zatrudnienie. Ocenia się, iż każdemu nowoutworzonemu przez polskie firmy w USA miejscu pracy towarzyszy powstanie przynajmniej jednego miejsca pracy w Polsce, co wynika przede wszystkim ze znaczącej przewagi inwestycji pro-sprzedażowych nad tymi o charakterze produkcyjnym. Rezultatem aktywności biznesowej polskich firm na terenie USA jest więc łącznie co najmniej 20 tys. nowych miejsc pracy utworzonych w Polsce i USA.

 

Dolina Krzemowa i San Francisco Bay Area

 

Jednym z najważniejszych centrów rozwoju technologicznego współczesnego świata jest Dolina Krzemowa. Obszar ten, położony na Zachodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, obejmuje swoim zasięgiem kilkanaście miejscowości położonych na południe od miasta San Francisco - m.in. Coupertino, Santa Clara, Menlo Park, Palo Alto, Sunnyvale, San Jose, Los Gatos. Dolina Krzemowa stanowi unikalne środowisko dla tworzenia innowacji, co wynika z koncentracji w tym miejscu:

 • wiodących ośrodków naukowo-badawczych i szkół wyższych (Stanford, University of California Berkeley, University of San Francisco, San Francisco State University, Santa Clara University, University of California, San Jose State University, Santa Cruz),
 • dużych firm technologicznych (Hewlett-Packard, Intel, Cisco Systems, Apple Inc., Scan Disk, Symantec, Oracle Corporation, Google, Sun, eBay, Yahoo!, Amazon co. AMD, NVIDIA, Adobe Systems, Intel, Facebook, Groupon, Hitachi Data Systems, Linkedln, McAfee),
 • instytutów badawczych (SRI International, Nasa Ames Research Center, Almaden Research Center, FXPAL),
 • funduszy typu venture capital oraz aniołów biznesu - Dolina Krzemowa jest miejscem ponad 40% inwestycji realizowanych przez amerykańskie fundusze VC (ponad 20 mld USD rocznie realizowane w ramach ponad 3 000 wejść kapitałowych). Do najbardziej znanych funduszy VC działających na tym obszarze należą Kleiner Perkins, Sequoia i Accel Benchmark, Khosla Venture, Andreesen Horowitz, Kairestsu Forum,
 • znacznej liczby firm doradczych (prawniczych, księgowych, konsultingowych),
 • inkubatorów przedsiębiorczości i wyspecjalizowanych organizacji akceleracyjnych (500 Startups, Y Combinator, US Market Access Center, Rocket Space, Blackbox, Runway, Topline, StartX, SRI International’s Internal Business Incubation),
 • jakości dostępnych zasobów ludzkich (35% pracowników zatrudnionych na obszarze Doliny Krzemowej to pracownicy firm technologicznych).

Warto wspomnieć, że poza branżami komputerowymi, Dolina Krzemowa jest także centrum biotechnologii, clean-tech, nano-technologii oraz sektora urządzeń medycznych.

 

Wyjątkowe środowisko międzynarodowe

 

Dolina Krzemowa tworzy unikalne środowisko dla powstawania i akceleracji nowych przedsiębiorstw, które korzystają w tym miejscu zarówno z dostępu do kapitału, rozwiązań technologicznych, modeli zarządzania, jak też unikalnej sieci powiązań osobistych (social networking). Tutejsza kultura biznesowa, panująca zwłaszcza wśród „młodych” firm typu start-up, opiera się w dużej mierze na koncepcji dzielenia się (wiedzą, doświadczeniem, kontaktami), co wpływa na powstanie unikalnej przestrzeni sprzyjającej powstawaniu tzw. otwartych innowacji (według tej koncepcji firmy nie mogą polegać wyłącznie na swoich własnych badaniach, ale powinny nabywać patenty lub licencje na wynalazki i inne nowatorskie rozwiązania od innych firm, a także udostępniać swoje wynalazki, których nie wykorzystują, innym podmiotom na zasadzie sprzedaży licencji, tworzenia konsorcjów itd.).

Istotną cechą Doliny Krzemowej jest również otwartość wynikająca m.in. z tego, że znaczna część pracujących tam managerów pochodzi spoza USA. Region ten skupia najlepszych pracowników w dziedzinie wysokich technologii, obecnych tam w liczbie 387 tys. Ponad połowa start-upów założona została przez imigrantów, w tym najwięcej przez osoby z Indii i Chin. Ponadto, jedna trzecia naukowców i inżynierów z Doliny Krzemowej to imigranci.

W Dolinie Krzemowej swoją główną siedzibę mają 54 firmy z listy Fortune 500 a wiele firm zagranicznych ma tutaj swoje przedstawicielstwa oraz prowadzi własne centra badawcze (np. SAP, VW, Nokia, Samsung, Ericsson).

 

Pomoc rządowa dla firm

 

Możliwość wykorzystania Doliny Krzemowej i jej wyjątkowego środowiska do promocji własnych firm technologicznych została dostrzeżona przez administracje rządowe i organizacje otoczenia biznesu z wielu krajów i regionów. Obecnie na terenie Doliny Krzemowej działają organizacje reprezentujące większość państw europejskich (np. Innovation Norway, Innovation Centre Denmark, Spain Tech Center czy German Accelerator), a także wiele pozaeuropejskich (np. koreański KITECH, japoński JETRO czy brazylijski ApexBrasil).

Oprócz Polski, swoje przedstawicielstwa w Dolinie Krzemowej posiadają również inne kraje Europy środkowo-wschodniej, w tym Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy i Rosja.

Większość z wymienionych instytucji koncentruje się w swoich działaniach na wsparciu rodzimych przedsiębiorców, a w szczególności młodych innowacyjnych firm, w poszukiwaniu przez nie partnerów gospodarczych i inwestorów na terenie Doliny Krzemowej. Promują również własne kraje jako miejsca lokalizacji inwestycji.

Wsparcie dla przedsiębiorców obejmuje najczęściej:

 • udostępnienie powierzchni biurowej oraz adresu, który mogą wykorzystywać w kontaktach z lokalnymi przedsiębiorcami,
 • świadczenie na rzecz „swoich” firm usług doradczych, konsultingowych, pomocy w zakresie poszukiwania i nawiązywania kontaktów gospodarczych oraz poszukiwania źródeł kapitału.

Wzrost zainteresowania polskiej administracji rządowej wpływem startup-ów na innowacyjność i konkurencyjność gospodarki zaowocował otwarciem w 2013 roku przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie zamiejscowego biura w Dolinie Krzemowej o nazwie POLSKA Silicon Valley Acceleration Center (SVAC). Posiada ono swoją siedzibę, jak również tzw. „soft-landing zone”, czyli strefę miękkiego lądowania dla polskich firm, w znanej instytucji akceleracyjnej RocketSpace.* (...)

Zaobserwować można rosnące zainteresowanie polskich firm, w szczególności reprezentujących sektor IT/ICT, rozszerzeniem działalności na rynek Doliny Krzemowej. Na koniec 2014 r. 22 polskie firmy były zarejestrowane w tym regionie, czyli 12 firm więcej niż w roku poprzednim. Do najbardziej rozpoznawanych polskich przedsiębiorstw na terenie Doliny Krzemowej można zaliczyć: Estimote, UXPin, OORT, czy Seed Labs z produktem Silvair. W czasie przygotowywania niniejszej publikacji sytuacja zmieniała się dynamicznie, gdyż część beneficjentów projektu Polski Most Krzemowy rozpoczęła proces zakładania firmy w USA, lub miała ten zamiar zrealizować w bliskiej przyszłości.

Poza poszukiwaniem partnerów biznesowych, polskie firmy wybierają się do Doliny Krzemowej w poszukiwaniu kapitału niezbędnego do rozwoju na skalę globalną. Wyraźnie można zaobserwować zwiększony przepływ know-how pomiędzy Doliną Krzemową i Polską, jak również rozwój relacji biznesowych i partnerstw pomiędzy aktywnymi podmiotami polskiego środowiska wspierania start-upów. Wzrosło także zainteresowanie mediów oraz administracji rządowej wpływem startup-ów na innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. (...)

 


 

* Obecnie w San Francisco, w tej samej lokalizacji, działa Zagraniczne Biuro Handlowe (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu - kontakt